บทความสำหรับประชาชน

บทความในส่วนนี้เขียนโดยสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยจะมีเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทั้งหมด ทั้งการรักษาโรคหรือความพิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศัลยกรรมความงาม ทางสมาคมฯมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะถูกหลอกลวงหรือไปหลงรับบริการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการน้อยลง

อย่างไรก็ตาม บทความเหล่านี้ ทางสมาคมฯไม่ได้รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ก็เป็นความเห็นหรือประสบการณ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงผู้เขียน ผู้อ่านจำเป็นต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนและทำความเข้าใจอย่างแท้จริง

วิธีการที่ไม่ใช่การผ่าตัด

Botox ความงามหลังรอยเข็ม
โดย สุกิจ วรธำรง

การร้อยไหม การยกกระชับหน้าด้วยไหม
โดย กมล วัฒนไกร

ความรู้เกี่ยวกับสารฉีดเติมเต็ม HA
โดย สุกิจ วรธำรง

ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง
โดย ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี

ภัยฉีดสาร
โดย สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ

อันตรายจากการฉีดสารแปลกปลอม
โดย ธารา วงศ์วิริยางกูร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IPL
โดย สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

ความรู้ทั่วไป

General knowledge topics

จมูก

Topics about nose

ตา

Topics about eyes

เต้านม

Topics about breasts

วิธีการไม่ผ่าตัด

Topics about non-surgical treatments

ดูดไขมัน

Topics about liposuction

ดึงหน้า

Topics about facelift

แปลงเพศ

Topics about sex change

ปาก

Topics about lips