เรียนรู้จากข่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เราสามารถเรียนรู้เพื่อให้ฉลาดขึ้น ไม่ถูกหลอกลวง และเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม


การผ่าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมความงามในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทำให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ตลอดจนอาจมีผลต่อความก้าวหน้าของหน้าที่การงานได้ จึงทำให้มีคลินิกที่ให้บริการด้านความงามเปิดให้บริการอย่างมากมายทั่วประเทศไทย

แต่จากภาพข่าวข้างต้น ที่มีผู้รับบริการจากคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านรัชดา-ห้วยขวาง ไปรับการผ่าตัดศัลยกรรมเหลาโหนกแก้มและคาง แล้วเกิดปัญหาหลังผ่าตัด  ผู้รับบริการไม่ฟื้นสติ มีการชักหลายครั้ง ส่งผลให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน และขณะนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไป  ทั้ง ๆ ที่ผู้รับบริการรายนี้เคยรับการทำศัลยกรรมหน้าอกมาจากคลินิกอื่นมาก่อน และไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวหรือการแพ้ยา  ดังนั้นจึงเกิดข้อสังเกตว่า เกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการรายนี้จนทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไป

จริง ๆ แล้วการผ่าตัดศัลยกรรมเหลาโหนกแก้มและคางถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่จะต้องให้การระงับความรู้สึกทั้งตัว (general anesthesia) หรือบางที่อาจให้การระงับความรู้สึกแบบเฝ้าระวัง (monitored anesthetic care)  ซึ่งการให้การระงับความรู้สึกแบบใดก็ตามนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลการทางวิสัญญีเป็นผู้ดูแล เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  โดยการให้การระงับความรู้สึกทั้งตัวจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจระหว่างผ่าตัด อาจใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อร่วมด้วยก็ได้  ยาที่ใช้ระงับความรู้สึกจะเป็นยาที่ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำและก๊าซดมสลบซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ผู้รับบริการจึงจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังและติดตามการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือดอย่างใกล้ชิด  ส่วนการระงับความรู้สึกแบบเฝ้าระวัง (monitored anesthetic care) เป็นการให้ยาที่มีผลลดระดับความรู้สึกตัวระหว่างผ่าตัด และมักใช้ร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่  ยาที่ใช้จะต้องปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ผลการลดระดับความรู้สึกตัวในระดับที่ต้องการโดยบุคลการทางวิสัญญี ซึ่งยาเหล่านี้หากให้ในปริมาณที่มากจะมีผลข้างเคียง เกิดการกดการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต  ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีเครื่องมือที่พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันที  แต่จากความเป็นจริงพบว่าในบางคลินิกอาจให้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ผู้ช่วยผ่าตัด พยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาลที่ไม่เชี่ยวชาญในด้านการให้การระงับความรู้สึกเป็นผู้ดูแล จึงทำให้เกิดปัญหาภายหลังการผ่าตัดตามมา  นอกจากนี้หากผู้รับบริการต้องรับการผ่าตัดใหญ่ จำเป็นจะต้องทำการงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการสำลักอาหารเข้าสู่หลอดลมและปอดซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ดังนั้นการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องก่อนการผ่าตัด  นอกจากนี้แพทย์ผู้ให้บริการก็จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถการหรือผ่าตัดนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อลดการเกิดผลไม่พึงประสงค์ของการผ่าตัด  และสุดท้ายสถานที่ผ่าตัดต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน และบุคลากรที่ช่วยเหลือในขณะผ่าตัดควรได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการซึ่งถือเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการให้บริการทางศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

  1. รัชยา วีระยุทธวัฒนะ. (2562). การระงับความรู้สึกในศัลยกรรมตกแต่ง (Anesthesia in Plastic Surgery): คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
  2. สุกิจ วรธำรง, และอดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ. (2561). สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้น จำกัด.

22 มิ.ย. 2562

ข่าวเก่า

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้
MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี
การบาดเจ็บของเส้นประสาทใบหน้า และการรักษา Facial Paralysis and Reconstruction
Face-off คืออะไร
อีกผลร้ายจากการผ่าตัดเสริมหน้าอก
ข้อควรรู้ก่อน..เสริมอึ๋ม
เอมมี่อัพนม.. ฝันขึ้นกินเนสส์
ศัลยกรรมสวยสั่งได้..ในต่างแดน
เจ้าของบริษัทผลิตเต้านม PIP ถูกตัดสินจำคุก
การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม
ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง
ร้อยไหม...ไขความจริง
แถลงการณ์เรื่องเต้านมเทียม PIP โดยสมาคมนานาชาติ
เต้านมเทียม PIP ปลอดภัยหรือไม่
เสริมหน้าอก ขึ้นเครื่องบินได้ไหม
อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!
เตือน "หมอ" ถูกหลอกอบรม
ผ่าตัดถุงใต้ตา
พ.ร.บ. แปลงเพศ 2552
ศัลยกรรมเกาหลี
ข่าวฉีดนมจนเสียชีวิต
สารฉีด Hyaluronic Acid
การตัดอัณฑะ
ฉีดไขมัน นวัตกรรมใหม่?
กรณีผ่าตัดลดหน้าท้อง
ประกาศกรณีไบโอคลินิก