ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุรินท์นาท เจริญจิตต์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สุรินท์นาท เจริญจิตต์

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน อ.สายไหม
จ.กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์ surinnart@gmail.com