การผ่าตัดแปลงเพศ หญิงเป็นชาย...จริงหรือเจ๊ง!! ตอนที่ 3

การผ่าตัดแปลงเพศ หญิงเป็นชาย...จริงหรือเจ๊ง!! ตอนที่ 3

ต่อจากตอนที่แล้ว เรามาเข้าเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศว่ามีขั้นตอนและรายละเอียดอะไรกันบ้าง

3. การผ่าตัดแปลงเพศ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะแปลงสภาพร่างกายให้สอดคล้องตรงกับความรับรู้ทางจิตใจของตนเอง สำหรับการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนั้นมีหลักคิดที่สำคัญคล้าย ๆ กับชายเป็นหญิง คือ 1. ต้องตัดอวัยวะส่วนที่แสดงความเป็นหญิงออกไป และ 2. สร้างอวัยวะส่วนที่แสดงความเป็นชายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ในชีวิตจริงของการรักษาคนไข้นั้น พบว่าคนไข้แต่ละคนมีความต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นชายมากน้อยแตกต่างกัน บางคนพอใจเพียงแค่ตัดเอาหน้าอกออกไปได้ ก็มีความสุขเพียงพอกับการใช้ชีวิตที่เหลือแล้ว แต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้น การต้องพบกับการมีประจำเดือนทุกเดือนก็เป็นความทุกข์ทรมานมาก จำเป็นต้องอาศัยฮอร์โมนหยุดประจำเดือนหรือการตัดมดลูกรังไข่ออกไปจึงจะมีความสุข แต่บางคนมีความต้องการมากเกินกว่านั้นจนถึงต้องการมีอวัยวะเพศชายที่สมบูรณ์และใช้งานได้ ต้องการมีชีวิตเช่นเดียวกับผู้ชายสมบูรณ์ เช่น ยืนปัสสาวะได้ มีภรรยาและสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วย จึงต้องมีขั้นตอนสร้างอวัยวะเพิ่มให้ครบสมบูรณ์ การผ่าตัดในคนไข้แต่ละคนจึงไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องทำมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนไข้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

รายละเอียดของหลักคิดในส่วนที่

 1. การตัดอวัยวะส่วนที่แสดงความเป็นหญิงออกไป เราคงจะเรียกคนที่มีหน้าอก มีช่องคลอดว่าเป็นผู้ชายไม่ได้ หรือหากคนไข้ยังมีมดลูกอยู่หลังจบการผ่าตัด เราก็คงไม่สามารถเรียกการผ่าตัดที่ได้รับว่าเป็นการผ่าตัดแปลงเพศที่สมบูรณ์ได้หากยังคงเหลืออวัยวะที่บ่งบอกความเป็นหญิงเหลือค้างอยู่ในร่างกาย (ดังเช่นที่เห็นในข่าวต่าง ๆ ว่าชายข้ามเพศ สามารถตั้งครรภ์ได้ เป็นต้น นั่นแสดงว่าคนไข้คนนั้นไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศที่สมบูรณ์มาก่อน แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อว่าแปลงเพศมาแล้ว ซึ่งความจริงเป็นการแปลงเพศแบบไม่สำเร็จครบถ้วนมากกว่า)
  1. การตัดหน้าอกคนไข้กลุ่มนี้จะมีความต้องการตัดหน้าอกออกเป็นอย่างแรก เพราะ เป็นอวัยวะที่แสดงความเป็นเพศหญิงที่ชัดเจนและคนไข้ทนทรมานกับหน้าอกมากที่สุด แต่ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทำได้ง่ายที่สุดในกระบวนการทั้งหมด การตัดหน้าอกจะทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดของเต้านมของคนไข้ เช่นการตัดเต้านมออกโดยผ่านทางปานนม ซึ่งใช้ในคนไข้ที่มีขนาดเต้านมไม่ใหญ่และมีผิวหนังส่วนเกินไม่มากนัก การตัดเต้านมออกโดยตัดผิวหนังส่วนเกินของเต้านมออกไปด้วยซึ่งใช้กับคนไข้ที่มีขนาดหน้าอกใหญ่มากและจำเป็นต้องลดขนาดปานนมหรือเปลี่ยนตำแหน่งของหัวนมที่มักจะห้อยต่ำกว่าปกติในผู้ชายมากเกินไป (ดูรูปประกอบ)
   การตดหน้าอกเพื่อเอาความเป็นหญิงออกไป ผลข้างเคียงจากการตัดหน้าอกก็มีบ้างเช่นกัน ได้แก่ การมีแผลเป็นจากการผ่าตัด, การเกิดเลือดคั่งค้างหลังการผ่าตัด, การเสียความรู้สึกของหัวนมไปบางส่วนหรือส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นประสาทของหัวนมต้องถูกตัดออกไปพร้อมกับการตัดเต้านมออกไป เป็นต้น แต่สิ่งที่ได้จากการผ่าตัดคือจะได้หน้าอกที่แบนราบเช่นเดียวกับหน้าอกของผู้ชายแท้ ๆ ทำให้มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ที่มีความเป็นชายมากขึ้น
  2. การตัดมดลูกรังไข่กระบวนการตัดมดลูกรังไข่ออกนั้นเป็นขั้นตอนที่ตามมาจากการตัดหน้าอกซึ่งนิยมทำในกรณีที่คนไข้มีความต้องการจะแปลงเพศให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากต้องเสียอวัยวะภายในที่สำคัญคือมดลูกและรังไข่ และการผ่าตัดนี้ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปอย่างถาวร (ตัดแล้ว ตัดเลย ไม่มีทางหวนกลับคืนมาได้อีก
   ดังนั้นแพทย์จึงต้องประเมินค่อนข้างละเอียดว่าคนไข้ตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้ที่ชัดเจนแล้วหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต) การตัดมดลูกรังไข่นั้นแพทย์ทางสูตินรีเวชจะเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้ เนื่องจากเป็นงานเฉพาะของสูตินรีแพทย์ และหากเตรียมตัวได้ดี การผ่าตัดก็มักจะมีผลข้างเคียงน้อย การฟื้นตัวก็ใช้เวลาไม่นาน ยิ่งในปัจจุบันนี้การผ่าตัดสามารถทำได้ทั้งวิธีเปิดหน้าท้อง หรีอใช้วิธีผ่าตัดผ่านกล้อง ก็ยิ่งทำให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นได้รวดเร็ว และมีแผลเป็นที่น้อยกว่า
   สิ่งที่คนไข้ต้องทราบล่วงหน้าคือ การตัดมดลูกรังไข่ออก คนไข้จะสูญเสียแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศหญิงไปในทันที ซึ่งเท่ากับว่าคนไข้กลายเป็นคนไข้วัยทอง หรือไม่มีแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญเหลือ คนไข้จึงจำเป็นต้องพึ่งพาฮอร์โมนเพศชายต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ถึงแม้ว่าคนไข้จะได้รับฮอร์โมนเพศชายก่อนการผ่าตัดอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งปีก็ตาม แพทย์ผู้ผ่าตัดมดลูกรังไข่ให้ก็มักจะเป็นผู้ให้ยาฮอร์โมนทดแทนเพื่อป้องกันภาวะวัยทองฉับพลัง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ภาวะกระดูกพรุน เปราะบาง หรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้มากขึ้น ดังนั้นหลังผ่าตัดแล้วคนไข้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพและรับฮอร์โมนในปริมาณที่พอเหมาะจากแพทย์เท่านั้น ไม่สมควรจะซื้อยาจากร้านขายยาหรือฉีดยาฮอร์โมนตามเพื่อนหรือฉีดยาเอง เพราะมีอันตรายถึงชีวิตได้
 2. การปิดช่องคลอด และดัดแปลงท่อปัสสาวะ และต่อด้วยการสร้างอวัยวะเพศชายให้สมบูรณ์ ขออธิบายรวมทั้งหมดในหัวข้อนี้หัวข้อเดียวเพื่อจะได้ไม่สับสน และอ่านได้ต่อเนื่องกันจนจบ หลังจากตัดส่วนที่เป็นหญิงออกไปแล้วบางส่วน การสร้างอวัยวะเพศชาย อันประกอบด้วย องคชาติ ถุงอัณฑะรวมทั้งการดัดแปลงท่อปัสสาวะจากหญิงให้เป็นเหมือนของชาย นับว่าเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของศัลยแพทย์ตกแต่งมาทุกยุคทุกสมัย และมีประวัติการพัฒนาวิธีการสร้างอวัยวะเพศชายอย่างยาวนานหลายสิบปี ถึงทุกวันนี้ เราสามารถสรุปได้ว่า การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายให้คนไข้กลุ่ม GD นั้นได้เดินทางมาเกือบสมบูรณ์มากแล้ว จะติดขัดและรอการพัฒนาต่ออีกไม่กี่จุดเท่านั้นก็มีโอกาสได้อวัยวะเพศชายที่ใช้งานได้ตามความต้องการของคนไข้
  อวัยวะเพศชายที่ดีในอุดมคติ (ideal penis) นั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ รูปทรงต้องเป๊ะและการใช้งานควรได้เกือบเหมือนของชายแท้
  ย้อนอดีตนั้นการสร้างอวัยวะเพศชาย หรือองคชาติ นั้นทำได้ยากมาก มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะรั่ว ตีบ และปัญหาเรื่องขนาดที่เหมาะสมใกล้เคียงกับของชายแท้ ปัญหาเรื่องความรู้สึกที่มีบ้างไม่มีบ้าง และปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศเพื่อจะนำไปใช้สำหรับ การมีเพศสัมพันธ์ เป็นได้ยาก และมักจะมีปัญหาแก้ไขได้ยาก ในอดีตแพทย์ที่ทำการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชาย ใช้เนื้อจากบริเวณหน้าท้องบ้าง ขาหนีบบ้าง ต้นขาบ้างมาเย็บเป็นท่อนเนื้อ ขนาดยาว ๆ แล้วนำมาเย็บติดกับหัวเหน่าของผู้หญิง โดยบางคนก็ไม่ได้ปิดช่องคลอด บางคนก็ปิดช่องคลอด แต่ไม่ได้ทำท่อปัสสาวะที่ดี บางคนก็มีท่อนเนื้อแปะอยู่ที่หัวเหน่าแกว่งไปมาได้ แต่ใช้งานอะไรไม่ได้เลย ยังคงต้องปัสสาวะที่ช่องเดิม ซึ่งดูสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ของคนไข้ที่ต้องการอวัยวะเพศชายในอุดมคติเลย(ดูรูปประกอบ)
  การสร้างอวัยวะเพศชายหรือองคชาติ นอกเหนือจากการสร้างด้วยเนื้อจากที่ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ในอดีต มีศัลยแพทย์พยายามช่วยเหลือคนไข้กลุ่มนี้ที่อยากจะมีองคชาติเอาไว้ยืนปัสสาวะได้ โดยการยืดส่วนคลิตอริส ของคนไข้ (ซึ่งเมื่อได้รับฮอร์โมนมานานพอสมควรอาจจะยืดยาวขึ้นได้เล็กน้อย) และเย็บเนื้อส่วนของแคมเล็กแคมใหญ่มาทำส่วนของท่อปัสสาวะฝังเข้าไปที่คลิตอริสเพื่อหวังผลให้สามารถปัสสาวะผ่านคลิตอริสยืดยาวอันนั้นได้ แต่ก็สร้างความพอใจให้คนไข้ได้บางรายเท่านั้น เนื่องจากการยืดคลิตอริสออกมาแม้จะยาวสุดก็ตามมักจะได้ขนาดขององคชาติยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. อันเป็นขนาดที่ไม่น่าพอใจสำหรับคนไข้ และยังห่างไกลจากองคชาติในอุดมคติอย่างมาก (แต่จะให้ทำอย่างไรได้ ในเมื่อการผ่าตัดไม่ได้พัฒนาไกลกว่านั้นในอดีต ข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่คนไข้ต้องยอมรับ ดูรูปภาพประกอบ)
ภาพผลของการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศจากคลิตอริส
ภาพผลของการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศจากคลิตอริส

คำตอบสำหรับ ชายข้ามเพศจึงติดแหง่ก ... อยู่อย่างนั้นทั่วทั้งโลก และเป็นเรื่องที่พร่ำสอนต่อ ๆ กันมาในหมู่แพทย์ ผ่าตัดว่าการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนั้นทำไม่ได้ดี ทำยาก และผลที่ได้ไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับ แต่การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายในอดีตไม่ได้ค้างเติ่งอยู่ที่จุดนี้แล้วในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน ผลการผ่าตัดจะเป็นอย่างไร ยุ่งยากแค่ไหน ขั้นตอนเป็นอย่างไร ติดตามได้ในตอนต่อไป