การเลือกแพทย์

เมื่อมีความต้องการจะทำศัลยกรรม คำถามที่ทุกคนต้องถามก็คือ จะไปทำกับใครดี ?

ทางสมาคมฯจึงขอใช้พื้้นที่ในส่วนนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกแพทย์ที่ท่านควรจะให้ความไว้วางใจ ไปรักษาผ่าตัดด้วย ซึ่งหากท่านเลือกศัลยแพทย์ผิดคน อาจต้องเสียใจเลือกศัลยแพทย์

  1. หลักการเลือก
    เริ่มต้นด้วยหลักการทั่วไป อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยการเปรียบเทียบกับการเดินทาง
  2. ขั้นตอนการเลือก
    แสดงรายละเอียดในขั้นตอนการเลือกแพทย์แต่ละขั้นตอน สามารถใช้ปฏิบัติตามได้
  3. ข้อควรระวัง
    ลักษณะของแพทย์ที่ท่านไม่ควรใช้บริการด้วย

 

ศัลยแพทย์ เริ่มต้นอ่าน.. หลักการเลือก