ความรู้เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมตกแต่งเป็นศาสตร์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ค่อนข้างกว้างขวางมาก   รวมเอาการแก้ไขความพิการแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เกิดมามีใบหน้าผิดรูป , ศัลยกรรมทางมือในผู้ป่วยอุบัติเหตุ, ความพิการปกติทางมือแต่กำเนิด, การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก    การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่คอ,ปาก,ผิวหนัง ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุมีบาดแผลที่หน้าและกระดูกหน้า กรามหัก, ทางด้านจุลศัลยกรรม  การผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่นการต่อนิ้วมือ รวมทั้งการย้ายเนื้อเยื่อจากที่หนึ่งไปปิดอวัยวะอื่นที่เนื้อขาดหายไป โดยการต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท และสาขาสุดท้ายเป็นศัลยกรรมเสริมสวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง 

การทำศัลยกรรมเสริมสวยให้ได้ผลดี และมีการพัฒนาวิธีการผ่าตัดใหม่ๆได้ แพทย์ควรจะได้รับการฝึกอบรมในด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างให้ครบทุกสาขาวิชาที่แพทยสภากำหนด และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร รับรอง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

โดยสรุป ศัลยกรรมตกแต่ง แบ่งเป็นสาขาได้ ๗ สาขาวิชา

สาขาที่ ๑  ศัลยกรรมที่แก้ไขความพิการแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าผิดรูป
สาขาที่ ๒  ศัลยกรรมทางมือ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ทางมือจากโรงงาน  รถยนต์
สาขาที่ ๓  ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
สาขาที่ ๔  ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่หน้าและคอ
สาขาที่ ๕  การดูแลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระดูกหักที่หน้า ส่วนใหญ่จากอุบัติเหตุรถยนต์
สาขาที่ ๖  ได้แก่ จุลศัลยกรรม การผ่าตัดด้วยกล้องจุลทัศน์ เช่น การต่อนิ้วมือผู้ป่วย
สาขาที่ ๗ได้แก่ ศัลยกรรมเสริมสวย และความงาม

สาระน่ารู้ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง

การมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย จริงๆแล้ว หากได้รับการทำศัลยกรรมแบบถูกต้องโดยศัลยแพทย์ที่มีฝีมือ ผลที่ได้เกือบทั้งหมดจะเป็นที่น่าพอใจและทำให้ท่านมีความสุขได้ตามปรารถนา แต่หากท่านไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ไม่รอบคอบ ไม่สืบค้นข้อมูล และหลงเชื่อคำแนะนำหรือคำโฆษณาง่ายๆ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาต่างๆ

สาระน่ารู้ที่ทางสมาคมฯจัดหามาให้ในขณะนี้ ประกอบด้วย

  1. บทความทางวิชาการ - เขียนโดยสมาชิกของสมาคมฯ
  2. เรียนรู้จากข่าว - เป็นการนำข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมมาวิเคราะห์และให้ความรู้ เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ที่ประชาชนจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดียวกันนี้อีก