รายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งแสดงตามชื่อสถานพยาบาล

รายชื่อสถานพยาบาลที่ทางสมาคมฯมีอยู่นี้ อาจไม่สมบูรณ์ 100% เพราะขึ้นกับการปรับปรุงข้อมูลโดยตัวศัลยแพทย์เองด้วย

โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการที่มีศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงทำงานให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 299 แห่ง ในขณะที่มีสถานประกอบการอีกมากที่ให้บริการเสริมความงาม แต่ไม่ใช่ศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงหลายพันแห่ง

คลิ๊กเลือกสถานประกอบการทางด้านศัลยกรรม