การติดต่อกับสมาคมฯ

8 ต.ค. 59

นอกจากบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ประชาชนยังสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่ง หากประชาชนมีปัญหาเรื่องร้องเรียนแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาแบบไม่เป็นพิธีการได้ ในเบื้องต้นสามารถส่งเรื่องมาที่สมาคมฯ ได้ ซึ่งทางสมาคมฯ จะสอบถามข้อมูลที่แท้จริง และจะได้ชี้แจงข้อมูลทางด้านวิชาการให้ทราบก่อนนำข้อมูลร้องเรียนส่งแพทยสภาต่อไป

การสอบถามเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ ใช้บริการหน้าเฟซบุ๊ค เพื่อสอบถามเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเข้ารับบริการทางด้านศัลยกรรมความงาม ความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ท่านรอดพ้นจากผลเสียของการทำศัลยกรรม สำหรับอีเมล์่ info@plasticsurgery.or.th ของดการถามตอบคำถามเรื่องนี้ และใช้สำหรับติดต่องานด้านอื่นๆแทน

สำนักงาน

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี (ชั้น 9)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10320
(ลูกศรสีเขียว)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
โทร 0-2716-6214 โทรสาร 0-2716-6966
Email: info@plasticsurgery.or.th