เวปไซต์ทางการของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่แท้จริงของงานด้านศัลยกรรมตกแต่ง เฉกเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ สมาคมส่งเสริมการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง พัฒนาทางด้านวิชาการและมาตรฐานการรักษา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม

โปรดทราบ ระวัง

กรณีที่มีการใช้ชื่อสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ทำให้คนเข้าใจผิด จากบางสื่อ (หลายหนและหลายสถานการณ์ ซึ่งทางเราได้แจ้งเข้าไปเพื่อขอแก้ไขหลายครั้งแล้ว) ครั้งนี้ จึงต้องขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องหรือร้องเรียนใดๆ ตามข่าวการผ่าตัดคุณสุรชัย สมบัติเจริญ คำว่า "สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง" ที่เห็นในสื่อมวลชนบางสื่อ ไม่ใช่สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ชื่อแพทย์และทนายความ ที่มาฟ้องร้องหรือร้องเรียน กรณี face off ไม่ใช่ ศัลยแพทย์ตกแต่ง และ ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ขอความร่วมมือจากสำนักข่าวทุกท่าน ให้ข่าวที่ถูกต้อง เลี่ยงความเข้าใจที่สับสน plastic surgeon มีสองสมาคมเท่านั้น

  1. สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย มีนายกสมาคม คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิรชัย จินดารักษ์
  2. สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย มีนายกสมาคม คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

สองสมาคมทำงานด้วยทีมงาน ศัลยแพทย์ตกแต่ง เท่านั้น ติดตามข้อมูลได้จากทั้งสองเวบไซด์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตรวจสอบได้ที่ http://www.plasticsurgery.or.th/gen_committee.php และ http://www.surgery.or.th/committee.php

24 ก.พ. 59

การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อน การศึกษาสหสถาบันของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการร่วมในประเทศไทย: ข้อมูลด้านระบาดวิทยา

Face-off คืออะไร


ก่อนที่จะอธิบายถึงการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้า จำเป็นต้องทราบความหมายของคำต่างๆดังนี้ Face off, Face transplant และ Face lift

Face Off

ความหมายตามคำแปล คือ การเผชิญหน้า/การโต้เถียง หรือเอาความหมายแบบไทยๆ คือ การต่อสู้แบบ ตาต่อตาฟันต่อฟัน

Face Transplant

หมายถึง การผ่... (อ่านต่อ)

18 ก.พ. 2559

ข่าวเก่า

อีกผลร้ายจากการผ่าตัดเสริมหน้าอก
ข้อควรรู้ก่อน..เสริมอึ๋ม
เอมมี่อัพนม.. ฝันขึ้นกินเนสส์
ศัลยกรรมสวยสั่งได้..ในต่างแดน
เจ้าของบริษัทผลิตเต้านม PIP ถูกตัดสินจำคุก
การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม
ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง
ร้อยไหม...ไขความจริง
แถลงการณ์เรื่องเต้านมเทียม PIP โดยสมาคมนานาชาติ
เต้านมเทียม PIP ปลอดภัยหรือไม่
เสริมหน้าอก ขึ้นเครื่องบินได้ไหม
อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!
เตือน "หมอ" ถูกหลอกอบรม
ผ่าตัดถุงใต้ตา
พ.ร.บ. แปลงเพศ 2552
ศัลยกรรมเกาหลี
ข่าวฉีดนมจนเสียชีวิต
สารฉีด Hyaluronic Acid
การตัดอัณฑะ
ฉีดไขมัน นวัตกรรมใหม่?
กรณีผ่าตัดลดหน้าท้อง
ประกาศกรณีไบโอคลินิก

 

บทบาทของสมาคมฯกับประชาชน

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย มีสมาคมย่อยอีก 1 สมาคมคือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของทั้งสองสมาคมฯ คือ รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง โดยการมีการพัฒนาทางด้านความรู้ทางวิชาการ และมาตรฐานการรักษา ประชาชนทั่วไป หากมีปัญหาและต้องการข้อมูลทางด้านวิชาการ สามารถสอบถามข้อมูลทางด้านวิชาการที่สมาคมฯ ทั้งสองสมาคมฯ โดยมีช่องทางหลาย ๆ ช่องทางในการติดต่อ

1. เว็บไซต์ของสมาคม คือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย www.plasticsurgery.or.th และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย www.surgery.or.th ซึ่งในเว็บไซต์จะมีข้อความทางด้านวิชาการ มีการตอบคำถามสำหรับประชาชน มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ มีรายชื่อสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญกับประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำศัลยกรรมกับแพทยผู้เชี่ยวชาญ

2. ติดต่อได้ตามที่อยู่สมาคม คือ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางโทรศัพท์ 02 7166214 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ และหากคำถามใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ก็จะดำเนินการแจ้งต่อไปกรรมการบริหารเพื่อสอบถามคำตอบให้แก่ประชาชนได้

นอกจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ประชาชนยังสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่ง หากประชาชนมีปัญหาเรื่องร้องเรียนแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาแบบไม่เป็นพิธีการได้ ในเบื้องต้นสามารถส่งเรื่องมาที่สมาคมฯ ได้ ซึ่งทางสมาคมฯ จะสอบถามข้อมูลที่แท้จริง และจะได้ชี้แจงข้อมูลทางด้านวิชาการให้ทราบก่อนนำข้อมูลร้องเรียนส่งแพทยสภาต่อไป

Consult our members

บทความที่น่าสนใจ

หนังตา เต้านม วิธีการที่ไม่ใช่การผ่าตัด เรื่องทั่วไป การดูดไขมัน การดึงหน้า จมูก การแปลงเพศ ปาก

ฟังคลิ๊ปความรู้ด้านศัลยกรรมตกแต่ง